Oberstløjtnant Hans Damm står i spidsen for TIELM og var indtil foråret 2019 afdelingschef i 1. Artilleriafdeling. Hans er dermed en af de mest erfarne artilleriofficerer, som Danmark kan byde på, og det er særdeles relevant, når man er chef for Tjenestegrensinspektørelementet. TIELM holder til i bygning 201 tæt på regimentschefen, og det da også regimentschefen, som elementet har et meget tæt samarbejde med. Oberst Torben Dixen Møller er tjenestegrensinspektør for Ildstøtte og Luftværn og har til opgave at definere krav og standarder for danske artilleri- og luftværnsenheder og efterfølgende at inspicere og certificere enhederne til operativ indsættelse. Det er denne opgave, som TIELM støtter regimentschefen i.

Elementet er opdelt i Tjenestegrensinspektørelementet (TI) og i et Koordinationselement (KI). Forenklet kan man sige, at TI varetager alt vedrørende artilleriet på jorden, hvor KI varetager alt vedrørende integrationen AIR-LAND.

Tjenestegrensinspektørelementet

TIELM varetager overordnet tjenestegrensansvaret på vegne af chefen for Danske Artilleriregiment. Dette indebærer definering af rammerne for uddannelsen af enheder ved Artilleriet, herunder opstilling af krav til uddannelsen. Derudover tilsikrer TIELM, at tjenestegrensperspektivet inkluderes i national doktrin-, teknologi-, organisation- og kapacitetsudvikling i samarbejde med Hærens og Forsvarets øvrige myndigheder. TIELM er endvidere ansvarlig for den overordnede opretholdelse af kompetencer indenfor ildstøttetjenesten, hvilket udmønter sig i koordination af Våbenkursus 1 og gennemførelse af Våbenkursus 2 for Ildstøtte.

TIELM varetager den overordnede doktrinudvikling indenfor ildstøtten, og er således kustode på reglement for Ildstøtte til Landmilitære Operationer. TILEM varetager DAR ressortansvar inden for Taktisk Targeting og så repræsenterer TIELM DAR i NATO Integrated Capability Group/Indirect Fire (ICG/IF), hvor NATO-doktrin og procedureudvikling indenfor ildstøtte gennemføres. TIELM varetager desuden DAR ansvar overfor Multinational Division North (MND N), og medarbejderne er designeret ind i MND N divisionsstab i Fires and Influence Coordination Centre.

Elementet består af en oberstløjtnant, en major og en kaptajn.

Koordinationselementet

Koordinationselementet for ildstøtte (KIELM) varetager overordnet DAR ressortansvar indenfor Air-Land Integration, herunder er ELM ansvarlig for TACP-kapaciteten, hvilket indebærer ansvar for uddannelsesgrundlag, uddannelse og uddannelseskontrol. KIELM håndterer digitaliseringen af ildstøtten, herunder udvikling og systemansvar for THOR Fire Control System

KIELM repræsenterer DAR i et antal internationale arbejdsgrupper, herunder Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA), NATO Close Air Support Conference samt US Joint Staff Digital Aided Fire Support Coordinated Implementation Group.

KIELM koordinerer ligeledes Hærens JTAC I/E kapacitet, der er underlagt KIELM. Denne kapacitet tilsikrer, at HRN JTAC til stadighed overholder de opstillede uddannelseskrav.

KIELM varetager desuden DAR ansvar for bidrag til Nationale Operationer.

Elementet består af en major, en kaptajn og en seniorsergent, hertil i JTAC en kaptajn og to seniorsergenter.