Chefen for Danske Artilleriregiment er oberst. Udover hvervet som regimentschef er obersten tillige garnisonskommandant i Oksbøl og Tjenestegrensinspektør for Ildstøtte og Luftværn.

Garnisonskommandanten er øverste militære myndighed og koordinerende funktion i garnisonen og det omkringliggende samfund. Tjenestegrensinspektøren for Ildstøtte og Luftværn har til opgave, at definere krav og standarder for danske artilleri- og luftværnsenheder og efterfølgende at inspicere og certificere enhederne til operativ indsættelse.

Regimentschefens nærmeste rådgiver er Regimentsbefalingsmanden, som er chefsergent og dermed den højest rangerende befalingsmand ved regimentet. Sammen danner regimentschefen og regimentsbefalingsmanden Danske Artilleriregiments Command Team. Regimentschefen har ansvaret for ledelsen af regimentet, men i det daglige samarbejder regimentets Command Team tæt omkring alle væsentlige ledelsesopgaver. Regimentsbefalingsmanden støtter regimentschefen i den overordnede ledelse, varetager ad hoc ledelses opgaver, tildelt og på vegne af regimentschefen. Herudover har regimentsbefalingsmanden specifikke opgaver, fx. tilsyn med disciplin og påklædning, samt vejledning og rådgivning af befalingsmandskorpset og konstabelgruppen i relation til bl.a. uddannelse og karriere.

Command team: Oberst T.D. Møller og chefsergent S. Ahm.