Garnisonsstøttenheden er et resultat af det seneste forsvarsforlig. Man har ønsket at lette det administrative arbejde i de operative enheder og har derfor samlet en række opgaver i GSE, som enheden kaldes i daglig tale. Det er major Anders Sindum, der chef for GSE, og sammen med 25 kollegaer, er det hans fornemmeste opgave at søge for, at enhederne kan løse deres opgaver.

Det gør han ved hjælp af 5 elementsledere. Kaptajn Henrik Vej Kastrupsen som er leder af ledelseselementet, kaptajn Lone Gram-Nielsen, som er leder af personelforvaltningselementet og chefsergent Lars Munkholm Pedersen, som er leder af personeladministrationselementet samt leder af UMAK seniorsergent Jesper Lassen. Slutteligt er seniorsergent Jan Carlsen leder af Rådgivningselementet (arbejdsmiljø og farligt gods).

Den årlige begivenhed Åben Hede er ligeledes forankret i GSE (LEELM).

Command team: Major Anders Sindum og chefsergent Lars Munkholm Pedersen.

Ledelseselementet

Ledelseselementet varetager en række meget forskellige opgaver i rammerne af Garnisonsstøtteheden. Først og fremmest yder LEELM den direkte ledelsesstøtte til regimentets ledelse, herunder planlægning og gennemførelse af chefmøderne. Kaptajn Kastrupsen er leder af elementet (LE01) og major Henrik Hansen er kontakt- og Velfærdsofficer og samtidigt LE02.

Opgaven omkring sikkerhed og etablissement ligger også i LELEM. Den løftes af major Peter Mikkelsen, som er både SIKOF og ETABOF. Seniorsergent Jan Kawauchi er IT sikkerhedsofficer og har en skråstregsfunktion som informationsbefaling og idrætsbefalingsmand.

Regimentets kontrolpunkt er også en del af LEELM. Herfra tager overassistent Tanja Greve Andersen imod al indgående post – både den digitale via myndighedspostkassen og Workzone samt den gode gammeldags post. Tanja er regimentets superbruger på Workzone.

En række ceremonielle begivenheder planlægges og gennemføres af LEELM. Det være sig parader, jubilæer, pensionering m.m. KVO har det overordnede ansvar, men får støtte af Bitten Berg, som arbejder to timer om dagen i LEELM.

Slutteligt har vi den meget erfarne korporal Steen Olsen ansat som forsyningshjælper. Han står for køretøjer i LEELM og bakker op på stort set alle andre områder.

Åben Hede er forankret i LEELM.

Personaleadministrationselementet

Personeladministrationselementet (PSNADM) løser følgende opgaver i rammerne af GSE:

 • Registrering og behandling af arbejdstid
 • Oprettelse og afregning af rejser
 • Behandling af kursusindstillinger
 • Vedligeholdelse af personelstamdata
 • Bestilling af ID-kort, nøgleadgang, kørekort m.m.

PSNADM løser opgaven i tre teams:

Team 1: Varetager opgaverne for 1. Artilleriafdeling

Team 2: Varetager opgaverne for 2. Kapacitetsafdeling og 3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

Team 3: Varetager opgaverne for GSE, TI/KI og Reserven

Elementet består af en chefsergent, to korporaler, to overkonstabler, en overassistent og tre assistenter samt en flexjobber. Elementet ledes af chefsergent Lars Munkholm Pedersen.

Personelforvaltningselementet

Forvaltningselementet er Danske Artilleriregiments HR-element.

Elementet har ansvaret for:

 • Ansættelser og afskedigelser af medarbejdere, herunder stillingsopslag, ansættelsessamtaler samt lønforhandling
 • Organisations- og strukturændringer
 • Ansøgninger til efter-, grund- og videreuddannelser
 • Udfærdigelse af tjenesteplaner, herunder udsendelse i international tjeneste
 • Kompetenceuddannelse
 • Hvervning
 • Danske Artilleriregiments lønbudget

Elementet ledes af kaptajn Lone Gram-Nielsen.

Driftselementet

Driftselementet (UMAK)

UMAK har ansvaret for myndighedens;

 • Beholdning af undervisningsmateriel.
 • Udlån af uddannelsesmateriel til instruktører/brugere
 • Idrætsmateriel.
 •  Mindre reproduktionsopgaver (fx kompendier eller ”hand-outs”)
 • Produktion af undervisningsmaterialer til instruktøren (fx flipover)
 • Anskaffe, opbevare og udlevering af kontorartikler.

Rådgivningselementet

Rådgivningselementet er Danske Artilleriregiments element indenfor områderne arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning/farligt gods.

Elementets primære opgaver er at:

 • Rådgive regimentschefen i arbejdsmiljørelaterede spørgsmål
 • Lede arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøarbejdet ved regimentet
 • Forestå kontakt til Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsyn og påbud
 • Kontrollere, at civile regler og militære direktiver og bestemmelser overholdes ved enheder på Oksbøl kaserne
 • Rådgive virksomheden (DAR) i forbindelse med transport af farligt gods
 • Udarbejde diverse rapporter til virksomheden (DAR – HKO), og i særlige tilfælde Beredskabsstyrelsen.