Med oberstløjtnant af reserven Lars Reuther i spidsen, skal vi de kommende år bygge vores reservestruktur op. Regimentets reservepersonel skal yde den nødvendige støtte til regimentets øvrige afdelinger, til totalforsvarsstrukturen og til ildstøttefunktioner ved brigade og division.

Danske Artilleriregiment er i gang med at opbygge en reservestyrke. Reservepersonellet skal sikre regimentets stab og afdelinger en tilstrækkelig robusthed til at kunne klare opgaver i krig og krise. Her er masser af spændende muligheder for dig for at bevare eller genoptage din tilknytning til forsvaret med et spændende jobindhold.

Hvor er der reservestillinger ved Danske Artilleriregiment?

Personel i Regimentsstaben:
Dækker graderne fra oberstløjtnant til konstabel. Giver regimentsstaben mulighed for at kunne operere på døgnbasis og kontinuerligt i krig og krise, så regimentets funktioner og uddannelse kan fortsættes.

Personel i 1 Artilleriafdeling
Vi har en lang række stillinger, som vi skal have besat, f.eks.: ARTO, ILO, BC, JTAC, OBM og mange andre. Er du ildstøtteuddannet, så kender du uden tvivl batteriets organisering og mandskab.

Personel i 2. Kapacitetsafdeling
Er du MJ-R eller KN-R og evt. uddannet på JCATS, og kan du dermed spille ind på simulationsøvelserne, så vil vi meget gerne tale med dig. Der skal også bruges SSG-R og OS-R, der er uddannet skydelærer og faglærer panser, og så har vi brug for ARTO og OPO til vores nye luftværnskapacitet.

Personel i 3. Ballistik og sikkerhedsafdeling
I denne afdeling er der et mindre behov for med specielle tekniske kompetencer og et godt kendskab til hærens forsøg og sikkerhedsregime.

Er du hjemsendt i en af nedenstående personelkategorier og interesseret i at blive tilknyttet Danske Artilleriregiments reserve, så tøv ikke med at kontakte os. Vi har i de kommende år brug for mange, det gælder konstabler, stregbefalingsmænd og officerer.