3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling beskæftiger sig med virkning. Virkningen fra alle kinetiske våben i Hæren, og på nogle områder for hele Forsvaret. Afdelingen arbejder med alt vedrørende ballistik og altså dermed evnen til at bringe ammunitionen til den ønskede virkning på rette tid, sted, art og mængde. Arbejdet omfatter en del test- og forsøgsvirksomhed med efterfølgende analysearbejde. Afdelingen er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde sikkerhedsbestemmelserne for skydning med alle våben i Hæren. Afdelingen indeholder desuden Skydebaneinspektoratet, som udvikler og inspicerer Forsvarets skydebaneanlæg (såvel nationalt som baner i internationale operationer).

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er desuden ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerheds- og betjeningsforskrifter vedrørende Forsvarets salutering samt anvendelsen af sort krudt.

Afdelingens chef er overingeniør Per Mørkeberg og afdelingsbefalingsmanden er seniorsergent Lars H. Mortensen. Afdelingens næstkommanderende er cand.scient. Søren Degnemark Larsen. Afdelingens tre sektioner ledes af henholdsvis major Jesper Holm (Direkte skydende våben), ingeniør Henrik Christiansen (Indirekte skydende våben) og major Sten Levandowski (Skydebaneinspektoratet). Afdelingen huserer i bygning 201 på Oksbøl Kaserne.

Command team: Overingeniør Per Mørkeberg og seniorsergent L.H. Mortensen.

ORG Sikbal

DSV

Chef DSV 3. SIKBALDirekte Skydende Våbensektionen (DSV)

Direkte Skydende Våbensektionen (DSV) beskæftiger sig med al den ammunition, der under normale forhold anvendes til direkte skydning mod et mål. Alle kalibrer lige fra 5,56 mm SKPT til GV M/10 og til 120 mm APFSDS til Leopard 2, er en del af sektionens ansvarsområde.

DSV støtter med viden, test og afprøvning, i forbindelse med genanskaffelse eller nyanskaffelse af ammunition. Ved fejl på ammunition, har DSV det tekniske udstyr til at afprøve ammunitionen, jævnfør gældende NATO-standarder.

ISV

Indirekte Skydende Våbensektionen (ISV)

Indirekte Skydende Våbensektionen (ISV) beskæftiger sig med forsøgs- og måleopgaver, primært inden for våben og ammunition til ART og MT, i samarbejde med 1. Artilleriafdeling og Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse. Derudover støtter vi ofte andre afdelinger ved Danske Artilleriregiment, samt andre enheder i Forsvaret. ISV kan støtte med en bred vifte af målinger, herunder ballistiske målinger, lyd-, tryk- og accelerationsmålinger samt pejling af nedslag og detonationer.

SKBI

Chef SKBI 3. SIKBAL

Skydebaneinspektoratet (SKBI)

Skydebaneinspektoratet løser opgaver såsom planlægning og gennemførelse af inspektion af skydebaneanlæg og skydeterræner; kontrol, test og uddannelse på skivemateriel; reglementsvirksomhed, udvikling, kursusvirksomhed mv. inden for skydesikkerhed relateret til sikkerhed for skydning med kamptroppernes våben, sikkerhed ved skydning med artilleri og morterer og lasersikkerhed samt udfærdigelse af dispensationer mm. Skydebaneinspektoratet udvikler endvidere software til implementeringen af NATO software i fire control systemer, og udvikling af artilleriets fire control input.