PLIGTEN OG LIDT TIL er regimentets motto, og det arbejder jeg som regimentschef med hver dag. Det, “at levere lidt mere, end der forventes” er et udtryk for overblik og overskud. Det skal gå igen i opgaveløsningen hos Danske Artilleriregiment.

Et nyt Dansk Artilleriregiment

Den 1. januar 2019 blev Danske Artilleriregiment genoprettet, og Hæren har igen en vigtig våbenart repræsenteret i forsvaret af Danmark. Regimentet hører hjemme på Oksbøl Kaserne, som blev etableret i 1929 som skydelejr for artilleriet, og her 90 år senere er ringen nu sluttet.  Med genoprettelsen af Danske Artilleriregiment kan Oksbøl Kaserne tilbyde en række spændende stillinger, som er med til at gøre kasernen til en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder for de ansatte.

Regimentet består af 4 meget forskellige afdelinger.

Loading...

1. Artilleriafdeling

Regimentets fløjafdeling, 1. Artilleriafdeling, indgår i 1. Brigade, og er udrustet med Hærens nyeste materiel. Caesar artilleripjecer, nye 120 mm Cardom morterer, nye pansrede Piranha mandskabsvogne og nye taktiske lastvogne.

Afdelingen løfter en opgave ved grænsen i samarbejde med politiet, og det er også afdelingen, der drager til Kronborg, når der skal saluteres for Kongehuset.

Loading...

2. Kapacitetsafdeling

Regimentets anden afdeling er 2. Kapacitetsafdeling. Afdelingen løser en meget alsidig opgave 
og står for uddannelsen af regimentets værnepligtige, reaktionsstyrkeuddannelsen, regimentets konstabelelever, opbygningen af en luftværnskapacitet og ikke mindst opretholdelsen af Hærens Tværgående Kapaciteter – S7.

Opgaven omkring Hærens tværgående kapaciteter løses af faggrupperne Panser, Kamp og Simulation. De er hver især specialister på deres område og er noget af det, som er videreført fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

Loading...

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling udgør Hærens formelle ekspertise indenfor sikkerhed i forbindelse med skydning med kinetiske våben og den tilhørende ammunition – I såvel “krig og fred”. Afdelingschefen er Forsvarets skydebaneinspektør. Skydebaneinspektoratet bidrager, udover inspektioner af skydebaner og skydeterræner, bl.a. til kapacitetsudvikling af skydebaner samt af det tilhørende skive- og målmateriel.

Afdelingen gennemfører en lang række test- og forsøgsaktiviteter for hele Forsvaret og andre offentlige myndigheder. Dette omfatter bl.a. ballistiske tests, herunder lyd- og lydtryksmålinger i relation til ammunition samt andre ballistiske problemstillinger. Afdelingen udgør desuden Hærens ekspertise i salutering med sortkrudt og rådgiver hele Forsvaret indenfor dette område.

Loading...

Tjenestegrensinspektørelementet og Koordinationselementet

TIELM varetager tjenestegrensansvaret indenfor uddannelsesdokumentation, herunder opstilling af krav til uddannelsen samt uddannelseskontrol. Derudover varetager TIELM den overordnede udvikling af doktrin indenfor ildstøtteområdet samt DAR ressortansvar for taktisk Targeting. TIELM har ligeledes ansvaret for ildstøtte til Multinational Division North (MND N).

KIELM varetager ansvaret for integration af luftstøtten i den samlede ildstøtte samt ansvaret for interoperabilitet, herunder udvikling af digitale ildstøttesystemer. KIELM indeholder et JTAC I/E element (joint terminal attack control), der varetager uddannelseskontrollen af hærens JTAC samt gennemfører uddannelsesstøtte til disse. KIELM har ansvaret for ildstøtte til nationale operationer