REPDEL DAR

Reparationsdelingen Danske Artilleriregiment er beliggende på Oksbøl Kaserne og dermed tæt på Forsvarets største skyde- og øvelsesterræn. Delingen er oprettet 1. marts 2011 og er underlagt 3. Vedligeholdelsesbataljon, som er hjemmehørende i Ålborg.

Delingen udfører eftersyn og reparation på alle former for hjulkøretøjer, bæltekøretøjer, våben og kommunikationsudstyr for Garnisonens enheder. Hertil leverer de områdestøtte til skydende og øvende enheder.

Delingen er organiseret med 1 leder, 6 mellemledere, 18 motormekanikere, 4 våbenmekanikere, 4 elektronikmekanikere samt 4 reservedelsekspedienter. Alt personel i delingen har et svendebrev som faglært mekaniker eller tilsvarende uddannelse, men har samtidig en militær uddannelse. Mekanikerne deltager derfor i vedligeholdende uddannelse af deres soldaterfærdigheder, så de kan indgå i beredskabsenheder med henblik på en evt. udsendelse til et af verdens brændpunkter.

Personellet er opdelt i faggrupper, som er fordelt på 4 værksteder samt et reservedelslager. Værkstederne betegnes: Bælteværksted, Hjulværksted, Våbenværksted samt Elektronik og Kommunikationsværksted. 1. januar overgår REPDEL til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og skifter navn til Garnisonsværkstedet Oksbøl.

Reparationsdelingen ledes af seniorsergent Tommy Schmidt.