OKSBØL GARNISON

Oksbøl Garnison blev først oprettet i 1947, selvom Lejren ved Oxbøl så dagens lys i 1929. Med de uddannelsesterminer, der var gældende frem til 1940 anvend­tes skydeterrænet ved Oksbøl i alt væsentligt kun i sommerperioderne, hvor afdelingerne på skift gennemførte deres skarpskydninger, inden man drog ud til afslutningen på uddannelsen; efterårsmanøvren.

Da forsvaret atter overtog Oksbøllejren efter befrielsen, forestod der et enormt oprydnings- og registreringsarbejde for at gøre lejren anven­delig til danske styrker. Den 1. september 1945 blev »Detachementet ved Oksbøl« genoprettet med kaptajn G. J. J. A. Frisenvang som chef, og den 1. oktober samme år blev »Lejrkommandantskabet i Oksbøl Sydlejr« oprettet med detachementskommandøren som chef. Den 15. februar 1947 blev selvsamme kaptajn Frisenvang udnævnt til oberstløjt­nant af reserven med fortsat tjeneste som kommandant i Oksbøllejren, og lejren fik dermed sin første kommandant.

Siden Frisenvang har der været 7 kommandanter i den gamle struktur. Oberstløjtnant Krarup blev den ”sidste”, hvorefter opgaven som kommandant overgik til den siddende skolechef på Hærens Kampskole – nu Danske Artilleriregiment. I rammerne af HKS og HKIC, har der været 5 kommandanter.

Regimentschefen for Danske Artilleriregiment er oberst Torben Dixen Møller, og han er dermed kasernens nuværende kommandant. Han koordinerer med de øvrige myndigheder på kasernen via Garnisonskoordinationsudvalget – GKU. Medlemmerne af udvalget er (2019):

 • OB Torben Dixen Møller, GK
 • MJ Anders Sindum, CHGSE
 • KN Torben T. Christensen, KVO/LEELM/GSE (sekretær)
 • Louise Gadeberg Jensen, CHDIVJYV/FES
 • MJ Jesper Olesen, ANK/1AA
 • MJ Alan Mergen, medarbejderrepræsentant 1AA
 • MJ Mike Glargaard, CHSKYSIK/FES
 • MJ Stig G. Larsen, CHSKYOKS/FES
 • CSG Brian R. Nielsen, LDUDVA/FDD/FMI
 • SSG Tommy F. Schmidt, DFREPDEL/TRR
 • OS Thomas Lindberg, SFDM Transport/TRR
 • MJ Peter G. Mikkelsen, ETAB
 • OKS-1 Kurt Almestrand, medarbejderrepræsentant
 • Beskæftigelsesvejleder John Andersen, VETC
 • Fysioterapeut Torsten B. Petersen, INFSYD
 • Henrik Karlskov, LDSPOKS/FH
 • OLG K. Lindgaard, INFSYD
 • TRÆNVEJL Christina Hedegaard, FSK
 • AFDSYPL Thorsten H. Lücke, INFSYD