DMSEK

Trænregimentet i Aalborg har en Drivmiddel & Transportsektion i Oksbøl. (Middeltung transportgruppe Oksbøl). Sektionen består af 1 oversergent, 1 korporal samt 7 overkonstabler og er en del af Forsyningskompagniet, 1. Logistikbataljon. Sektionen er af logistiske årsager garnisoneret i Oksbøl henset til øvelsesaktiviteten i området. Endvidere har sektionen en overkonstabel fast stationeret på Flyvestation Karup som yder tankvognsstøtte til de store garnisoner nord for Karup.

De daglige opgaver består primært af kørsel med brændstof for Forsvarets Depot og Distribution (FDD) til kaserner, skydelejre, flåde og flyvestationer samt diverse depoter i Jylland og på Fyn. Der transporteres/håndteres ca. 5.150.000 liter i 2018. Sektionen har til opgaven 6 tankvogne af 2 forskellige typer/størrelser med en samlet kapacitet på 111.000 liter. 3 stk. MAN HX (17.000), 3 stk. MAN 35 (20.000) og en 20” container til rensning/fyldning af 20 liter dunke (Jerrycans). Sektionen har i 2018 håndteret ca. 1.000 dunke. Sektionen har mobile tanke, lejrtanke og tankanlæg i M/06 serien samt tankanlæg M/03. Sektionen kan opbevare ca. 250.000 liter brændstof.

I den sparsomme tid, hvor der ikke transporteres brændstof, støtter vi mange enheder med diverse opgaver f.eks. Host Nation Support – Felt tankning af UK, TRIDENT JUNCTURE – Tankning på Esbjerg Havn, overskæring af Northern European Pipeline System (NEPS). Vi ydede kun tankvognsstøtte – Det var ikke os, der lavede hullet J.

Drivmiddel & Transport sektionens kapacitet er fyldt helt ud. Chaufførerne har ikke meget tid til overs og de få dage, hvor de ikke løser transportopgaver, går med eftersyn.

DMSEK ledes af oversergent Thomas Lindberg.