DISTRIKT VESTJYLLAND

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sørger for, at alle medarbejdere i Forsvarsministeriet har gode forhold, når de går på arbejde. FES leverer og udvikler dermed de fysiske rammer, som er nødvendige for de militære og operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriets virke.

Sammen med Facility Management leverandøren ISS A/S, har FES fokus på kunde- og brugeroplevelsen. F.eks. ydelserne rengøring, adgangsveje, arealer, bygninger, skyde- og øvelsesterræner samt kantinen.

Team Oksbøls opgaver består primært i at foretage runderinger og tilsyn på etablissementet, herunder stikprøvekontroller og oprettelse af klager. Teamet skal desuden sikre overblik over aktiviteter på etablissementet af hensyn til militærsikkerhed og koordinering med ISS omkring FM ydelser f.eks. øget rengøring ved arrangementer og lign. Teamets opgaver er desuden at sikre en tæt dialog med garnisonen og dets brugere i relation til ønsker, behov, klager og fejl vedr. etablissementet samt sikre, at der løbende afstemmes behov og udfordringer i relation til etablissementsdrift.

Team Oksbøl er en del af Ejendomsstyrelsens Distrikt Vestjylland og den daglige leder i Oksbøl er Jane Mazanti.