FDD

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) spiller en vigtig rolle på Oksbøl Kaserne.

Fra bygning 10 drives munderingsdepotet, hvor Bent og Susanne står klar til at hjælpe hele Oksbøl Garnison med personlig udrustning. Jens Erik og Søren holder til i bygning 55, og herfra sørger de for, at der er styr på varemodtagelsen og afsendelse. De modtager varer flere gange om dagen, og sørger for at distribuere det ud til enhederne på kasernen.

Den motorvaltende myndighed (MFM) indsats foregår fra bygning 5, hvor Kristian og Helle holder styr på de 20-25 delebiler, som findes i garnisonen. Derudover sørger de for, at alle biler er i færdselsmæssigt forsvarlig stand, og at køretøjerne er rengjorte. Bygning 5 råder også over en nyoprettet klargøringshal, som er til rådighed 24/7, så kunderne kan klargøre deres delebiler inden, de igen afleveres til MFM.

Reservedelslageret findes i bygning 99. Her arbejder 4 medarbejdere fra Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse (FMI), henholdsvis Keld, Torben, Ivan og Martin samt 3 medarbejdere fra Trænregimentet; Tage (DF), Lars og Brian. Alle er uddannet reservedelsekspedienter, og opgaverne er da også mangfoldige. Lageret sørger for reservedele til Forsvarets Hovedværksted og alle niveau enheder i Oksbøl. De håndterer alt lige fra kampvognsmotorer til små poser med pakninger.

FDD i Oksbøl ledes af seniorsergent Bo Bengtsson, som fysisk befinder sig i bygning 10.