SCD

Supply Chain Division (SCD) 

Forsyningscenter Oksbøl spiller en vigtig rolle på Oksbøl Kaserne.

Fra bygning 10 drives munderingsdepotet og fra bygning 8 iklædningslageret, hvor Susanne, Hanna og Marianne står klar til at hjælpe hele Oksbøl Garnison med personlig udrustning og mundering. Opgaver er mange, bla. kan nævnes, bytning og bestilling af udrustning og mundering, varemodtagelse, afsendelse af vasketøj, udlevering af civilt arbejdstøj og iklædning af værnepligtshold.

Ved bygning 55 modtager/afsender Jens Erik og Søren dagligt forsendelser fra bla. SCD distribution afdeling, i daglig tale ”Rundtursbilen”. Herfra varetage de distribution af forsyninger og materialer til/fra alle enheder på kaserne. Om det er spraymaling, feltrationer, våben, idrætstøj, drivmidler, værktøj mv. så går det igennem varemodtagelsen

Den motorvaltende myndighed (MFM) indsats foregår fra bygning 5, hvor Helle og Kristian holder styr på de 20-25 delebiler, som findes i garnisonen. Derudover sørger de for, at alle biler er i færdselsmæssigt forsvarlig stand, og at køretøjerne er rengjorte inden udlevering. Bygning 5 råder også over en klargøringshal, som er til rådighed for bruger af delebiler, porten er altid åben, så kunderne kan rengøre delebilerne indvendigt, inden de skal afleveres til MFM.

Reservedelslageret findes i bygning 99. Her arbejder Tage, Keld, Brian og Kim. Alle er uddannet reservedelsekspedienter, og opgaverne er da også mangfoldige. Lageret sørger bland andet for reservedele til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, alle øvrige værksteder og enheder på kasernen. De håndterer alt lige fra kampvognsmotorer til små poser med pakninger.

SCD i Oksbøl ledes af seniorsergent Bo Bengtsson, som fysisk befinder sig i bygning 10.

KONTAKTPERSON

Seniorsergent Bo Bengtsson

E-mail: [email protected]