RESERVEN

Med oberstløjtnant af reserven Lars Reuther i spidsen, skal vi de kommende år bygge 5. Reserveafdeling op fra bunden. Afdelingens reservepersonel skal yde den nødvendige støtte til regimentets øvrige afdelinger, idet 5. Reserveafdeling skal levere personel til totalforsvarsstrukturen, til ildstøttefunktioner ved brigade og division og til Danske Artilleriregiments øvrige organisation.

Eksempler på reservestillinger:

Ildstøttepersonel
Er du ildstøtte uddannet, så er der rigtig gode muligheder. Vi har en lang række stillinger, som vi skal have besat f.eks.: ARTO, ILO, BC, JTAC, OBM og mange andre. Er du ildstøtteuddannet, så kender du uden tvivl batteriets organisering og mandskab.

Personel til Totalforsvarsregionen
Til Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland skal vi opbygge et antal lette infanterikadre, hvorfor vi skal bruge underafdelingschefer, næstkommanderende og delingsfører samt kommandobefalingsmænd. Disse skal i en krisesituation være klar til at tage imod ca. 50 hjemsendte HBU soldater og indgå i Hærhjemmeværnet.

Personel til kapacitetssektionen
I Kapacitetssektionen er der brug for folk i Faggruppe Simulation. Er du MJ-R eller KN-R og uddannet på JCATS, og kan du dermed spille ind på simulationsøvelserne, så vil vi meget gerne tale med dig. Der skal også bruges SSG-R og OS-R, der er uddannet skydelærer og faglærer panser, og så har vi brug for ARTO og OPO til vores nye luftværnsdeling. I Garnisonsstøtteenheden mangler vi flere officerer af reserven blandt en presseofficer og en kontakt- og velfærdsofficer. Du er måske PL-R, KN-R eller måske MJ-R.

Er du interesseret i at bliver tilknyttet Danske Artilleriregiments reserve, så tøv ikke med at kontakte os. Vi har brug for mange folk de næste år; både konstabler, stregbefalingsmænd og officerer.

Se nogle af de ledige stillinger HER! (https://karriere.forsvaret.dk/job/)