HÆRENS REAKTIONSSTYRKE UDDANNELSE (HRU)

Hos Danske Artilleriregiment har vi to HRU hold om året. Et i juni og et i december. Vælger du en HRU-uddannelse, så vælger du at blive professionel soldat, og det betyder, at du efterfølgende kan tilknyttes 1. Artilleriafdeling og sammen med dem, understøtter Forsvarets nationale beredskab eller indgår i internationale operationer. Som professionel soldat i Hærens Reaktionsstyrker (HRU) bliver du uddannet med henblik på en udsendelse.

Som udsendt reaktionsstyrkesoldat bliver din hovedopgave at bidrage til at skabe stabilitet og fred i området. Afhængig af området og konfliktens art, løser du bl.a. opgaven ved at formidle nødhjælp til civilbefolkningen, håndhæve ro og orden, patruljere, overvåge, eftersøge og ikke mindst samarbejde med både militære og civile. For at kunne udsendes, er det en forudsætning, at du som minimum gennemfører din HRU tilfredsstillende.

Så hvis du ønsker en fremtid med mange slags opgaver – både nationalt og internationalt – så er uddannelsen som professionel soldat hos Danske Artilleriregiment måske noget for dig?

ADGANGSKRAV
Hvis du har gennemført Hærens basisuddannelse (HBU) med en forholdskarakter på min. B2, kan du søge uddannelsen som professionel soldat hos Hærens Reaktionsstyrker. Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven

  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder
  • Kunne sikkerhedsgodkendes
  • Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål, så kontakt din delingsfører eller tag direkte kontakt til GSE personelforvaltning. Du kan træffe seniorsergent Kenneth Frøslev Christensen på telefon 72 83 80 51.

Du kan læse meget mere om HRU-uddannelsen på Forsvarets hjemmeside.
https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/haeren/reaktionsstyrkeuddannelse-i-haren/